Laadunhallinta

VillaNutulla on käytössään laatukäsikirja, jonka sisällön kehyksenä toimivat sosiaalihuollon lait, säädökset ja asetukset, sekä valtakunnallisten lastensuojelun kehitysprojektien antamat suositukset. Lisäksi laatukäsikirja sisältää kattavan kuvauksen sijoitusprosessin etenemisestä lapsen polkua mukaillen.

Laatukäsikirjan lisäksi VillaNuttuun on laadittu yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain (922/2011) mukainen omavalvontasuunnitelma.

Voimassa olevalla laatukäsikirjalla ja omavalvontasuunnitelmalla haluamme osoittaa palvelujen ostajalle tai rahoittajalle, että VillaNutussa on suunnattu voimavaroja laadunhallintaan.

tilaajavastuu-logo
yh-yritys-logo

Laatupolitiikkamme periaatteet ovat:

  • Tarjota lapsille ja perheille laadukkaita lastensuojelun palveluja lastensuojelulain ja sen tuomien asetusten mukaisesti.
  • Tarjota sijoitetulle lapselle tai nuorelle kodinomaisissa puitteissa asumisen lisäksi riittävän virikkeellinen ympäristö.
  • Ammattitaitoisen ja koulutetun henkilökunnan ympärivuorokautinen läsnäolo ja ohjaus.
  • Turvallinen ja rajat asettava kasvatus.
  • Täyttää asiakkaidemme ja yhteistyökumppaneiden meille asettamat vaatimukset ja tavoitteet.

Laadun mittaus ja seuranta

Jotta voimme vastata parhaalla mahdollisella tavalla asiakkaidemme tarpeisiin, mittaamme, seuraamme ja analysoimme jatkuvasti toimintaamme erilaisten mittareiden avulla.

Asiakasarviointi

Asiakastyytyväisyyttä seuraamme säännöllisesti asiakastyytyväisyys -lomakkeiden avulla, jotka ovat tarkoitettu lapsille/nuorille, lasten vanhemmille sekä sijoittavan kunnan sosiaalityöntekijöille.

Itsearviointi

Itsearvioinnissa tarkastelemme kriittisesti omaa toimintaamme. Itsearvioinnin työkaluina käytämme ITE2-menetelmää, jossa huomio kiinnitetään työyhteisömme toimintaan ja sen kykyyn, edellytyksiin ja valmiuksiin toimia suunnitelmallisesti ja järjestelmällisesti vastaten asiakkaidemme tarpeisiin.

Viranomaistarkastukset

Toimintaamme valvoo säännöllisesti Pohjois-Suomen aluehallintovirasto.

laatu_kuvat