Perhetyö

Yksilöllistä tehostettua perhetyötä

Rakennetaan perheen ja lapsen hyvinvointia tukevia, ongelmia estäviä konkreettisia tekoja yhdessä eri toimijoiden kanssa.

Työskentelyssä perheen kanssa käytetään systeemistä ja ratkaisukeskeistä työotetta ja avointa dialogia. Perhetyön tavoitteet asetetaan aina yksilöllisesti, jonka mukaan valikoituvat myös käytettävät menetelmät. Perhetyö on perheen elämänhallinnan, vanhemmuuden ja lapsen turvallisen kehityksen tavoitteellista tukea. Työskentelyn aikana pyritään tutkimaan yhdessä perheen kanssa perheen sisäistä vuorovaikutusta, vahvistamaan lapsen ja vanhemman välistä vuorovaikutusta, vanhempien välistä vuorovaikutusta ja nostamaan esiin lapsen edun toteutuminen. Vanhemmille annetaan tehtäväksi ennalta määritettyjä ennakkotehtäviä, joiden tarkoituksena on saada perhettä itse aktivoitumaan ja työskentelemään tavoitteiden eteen.

 

Työskentelyssä käytettäviä menetelmiä muun muassa: vanhemmuuden roolikarttaa, tunne- ja tarvekortteja, arkistruktuuria hyödyntäviä keinoja, kuten päiväjärjestyksen tekemistä. Lisäksi työskentelyssä on mahdollista hyödyntää eläinavusteisuutta ja neuropsykiatrisen valmentajan ohjausta

palvelut_muut_kuvat