VillaNuttu – Meille arki on arvokasta

Toteutamme lapsille ja nuorille laadukasta hoivaa ja kuntoutusta sekä rakennamme mielekästä arkea. Yksi tärkeimmistä menetelmistämme on pieneläinten hoito ja kasvatus.

VillaNuttu on yksityinen perheyritys, joka tarjoaa lastensuojelupalveluita. Eläinasukkimme ovat ensiarvoisen tärkeitä työskentelyssämme. Lapsella on myös mahdollista olla oma lemmikki yksikössä, jonka hoidosta hän vastaa aikuisen tuella.

Meillä on kolme 7 paikkaista asumisyksikköä:

• Avo- ja sijaishuollon yksikkö Villis
• Erityisyksikkö VillaSyli
• Avo- ja sijaishuollon yksikkö VillaSyke

Lisäksi meillä on VillaIlo, jossa tarjoamme valvottuja ja tuettuja tapaamisia sekä perhetyötä.

Toimitilamme sijaitsevat maaseudulla, rauhallisella ja luonnonkauniilla paikalla Siikajoen Paavolassa sekä Kempeleessä. Sijaishuollon lisäksi järjestämme viikonloppu- ja lomalapsitoimintaa sosiaalihuollon ja avohuollon päätöksellä, sekä valvottuja ja tuettuja tapaamisia.

Meiltä lähtiessään nuorella on roimasti toteuttamiskelpoisia unelmia matkassaan. Peruskoulun päättötodistus sekä toisen asteen koulutus ovat loppuun saatettuna. Elämän reppuun on laitettu eväät itsenäiseen ja vastuulliseen elämään yhteiskunnassamme.

Arvot

Puhuminen auttaa aina.

Keskitymme toiminnassamme vuoropuheluun. Ratkaisukeskeisyys on toimintatapamme.

Ei oppi ojaan kaada.

Opiskelu turvaa itsenäisen elämän. Peruskoulun päättötodistus sekä toisen asteen koulutus loppuun saatettuina ovat tavoittelemisen arvoisia saavutuksia.

Perhe ja ihmissuhteiden jatkuvuus.

Tavoitteenamme on perheen jälleenyhdistäminen. Luomme ongelmia estäviä konkreettisia tekoja.

Rajat ovat rakkautta.

Huolenpito, yhteiset säännöt ja turvallisuus kulkevat arjessamme mukana. Olemme läsnä.

Tulla nähdyksi ja kuulluksi.

Toimimme yksilöllisesti ja osallistaen. Normaali arki vahvistaa kehityksen pohjaa.

Usko unelmiin.

Unelmat kantavat eteenpäin! Pakkaamme elämän reppuun rutkasti toivoa, uskoa ja rakkautta.

VillaNutun eläinasukit

Yksi tärkeimmistä työmenetelmistämme on pieneläinten hoito ja kasvatus. Eläimillä on voimaannuttava vaikutus. Jokainen lapsi ja nuori osallistuu eläinten hoitamiseen yhdessä talon aikuisten kanssa. Lapsella on myös mahdollista olla oma lemmikki yksikössä, jonka hoidosta hän vastaa aikuisen tuella. Eläinten hoidon kautta opettelemme vastuun ottamista elävästä olennosta. Eläimien avulla on myös helpompi osoittaa omia tunteitaan. Kokemus siitä, että on tärkeä ja jopa korvaamaton elävälle olennolle tulee todemmaksi eläinten kautta.

Arkeemme kuuluu kissoja, jotka tuntevat omat arvonsa. Luppakorvakanit sekä marsut kaipaavat rapsutuksia, kuten myös koira. Lampaat tervehtivät aitauksessa niin tutut kuin tuntemattomatkin vierailijat. Jokainen on tervetullut!

Yksiköt

VillaNuttu on lastensuojeluyksikkö, jossa on kolme 7 paikkaista asumisyksikköä. Lisäksi VillaIlo tarjoaa kodinomaisen tilan vanhemmille tavata lapsiaan.

Lyhyiden ja epävakaiden ihmissuhteiden maailmassa eläimen pysyvä rakkaus on suurenmoinen lohtu – ei suinkaan korvike.

Moni voisi tunnustaa rakastavansa eläintä enemmän kuin ketään ihmistä.

Psykoterapeutti Marja-Leena Yrjölä Helsingin Sanomissa

Palvelut

Perhetyö

Valvotut ja tuetut tapaamiset

Viikonloppu- ja lomalapsitoiminta

Sijaishuolto

Tukihenkilötoiminta

Perhetyö

Tarjoamme yksilöllistä ja tehostettua perhetyötä. Rakennamme perheen ja lapsen hyvinvointia tukevia, ongelmia estäviä konkreettisia tekoja yhdessä eri toimijoiden kanssa.

Työskentelyssä perheen kanssa käytämme systeemistä ja ratkaisukeskeistä työotetta ja avointa keskustelua. Perhetyön tavoitteet asetetaan aina yksilöllisesti, jonka mukaan valikoituvat myös käytettävät menetelmät.

Perhetyö on perheen elämänhallinnan, vanhemmuuden ja lapsen turvallisen kehityksen tavoitteellista tukea. Työskentelyn aikana pyritään tutkimaan yhdessä perheen kanssa perheen sisäistä vuorovaikutusta, vahvistamaan lapsen ja vanhemman välistä vuorovaikutusta, vanhempien välistä vuorovaikutusta ja nostamaan esiin lapsen edun toteutuminen. Vanhemmille annetaan tehtäväksi ennalta määritettyjä ennakkotehtäviä, joiden tarkoituksena on saada perhettä itse aktivoitumaan ja työskentelemään tavoitteiden eteen.

Työskentelyssä käytettäviä menetelmiä ovat muun muassa:
• vanhemmuuden roolikartta
• tunne- ja tarvekortit
• arkea hyödyntäviä keinoja, kuten päiväjärjestyksen tekemistä.
Lisäksi työskentelyssä on mahdollista hyödyntää eläinavusteisuutta ja neuropsykiatrisen valmentajan ohjausta.

Valvotut ja tuetut tapaamiset – VillaIlo

VillaNuttu järjestää järjestää lasten ja vanhempien tuettuja tai valvottuja tapaamisia. Uskomme, että normaalit arjen askareet vahvistavat lapsen ja vanhemman suhdetta, vaikka kyseessä on valvottu tapaaminen. Tapaamisten tavoitteena on tukea lapsen ja häntä tapaavan vanhemman suhdetta.

Tapaamistila sijaitsee Oulussa ja se on kodinomainen, jotta sekä vanhemmalla, että lapsella olisi mahdollisimman miellyttävä ja turvallinen olo. Lapselle on tarjolla hänen kehitystasoaan vastaavia leluja, pelejä ja toimintamahdollisuuksia. Vanhemmalla on mahdollisuus laittaa ruokaa yhdessä lapsensa kanssa.

Tuetussa tapaamisessa VillaNutun työntekijä huolehtii tapaamisen alkamisesta ja päättymisestä ja on saatavilla tarvittaessa. Tuen tarpeen määrittelevät viranomaiset tai vanhemmat keskinäisellä sopimuksella.

Valvotussa tapaamisessa VillaNutun työntekijä on koko ajan läsnä tapaamistilassa tai jatkuvassa näkö- ja kuuloetäisyydessä lapseen ja vanhempaan. Viranomaiset määrittelevät valvonnan tarpeen.

Yhteystiedot:
Lahnatie 8 as 4, 90550 Oulu
044 230 5505

Viikonloppu- ja lomalapsitoiminta

Paavolan ja Kempeleen yksikössämme järjestetään viikonloppu- ja lomatoimintaa avo- ja sosiaalihuollon päätöksellä lapsille, jotka tarvitsevat suunnitelmallista toimintaa ja tukea ammattilaisten toteuttamana.

• Toimintamme tapahtuu turvallisessa ja virikkeellisessä maalaismiljöössä.
• Mukavan yhdessä tekemisen lisäksi mukana on kasvatuksellinen tavoite ja elämäntaitojen opettelu.
• Tarjoamme ratsastusta, liikuntaa ja muuta virikkeellistä toimintaa.
• Hyödynnämme eläinten terapeuttista vaikutusta antamalla mahdollisuuden toimia eläinten parissa.
• Vahvistamme sosiaalisia taitoja tutun omaohjaajan tuella.
• Henkilökunnallamme on vuosien kokemus neuropsykiatristen ja kehitysvammaisten lasten ohjaamisesta.

Miksi ja milloin?

• Tukemaan perheen vanhempien jaksamista.
• Mahdollistamaan sijaisperheiden lakisääteiset lomat.
• Tarjoamaan suunnitelmallista viikonloppu- ja lomatoimintaa ammattilaisten toteuttamana.

Perhetyön asiakaspaikkakyselyt: 044 230 5505

Laadunhallintamme periaatteet

  • Tarjoamme lapsille ja perheille laadukkaita lastensuojelun palveluja lastensuojelulain ja sen tuomien asetusten mukaisesti.
  • Tarjoamme sijoitetulle lapselle tai nuorelle kodinomaisissa puitteissa asumisen lisäksi riittävän virikkeellinen ympäristö.
  • Ammattitaitoisen ja koulutetun henkilökuntamme ympärivuorokautinen läsnäolo ja ohjaus.
  • Turvallinen ja rajat asettava kasvatus.
  • Täytämme asiakkaidemme ja yhteistyökumppaneiden meille asettamat vaatimukset ja tavoitteet.

VillaNutulla on käytössään laatukäsikirja, jonka sisällön kehyksenä toimivat sosiaalihuollon lait, säädökset ja asetukset, sekä valtakunnallisten lastensuojelun kehitysprojektien antamat suositukset. 

Laatukäsikirjan lisäksi VillaNuttuun on laadittu yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain (922/2011) mukainen omavalvontasuunnitelma.

Voimassa olevalla laatukäsikirjalla ja omavalvontasuunnitelmalla haluamme osoittaa palvelujen ostajalle tai rahoittajalle, että VillaNutussa on suunnattu voimavaroja laadunhallintaan.

Laadun mittaus ja seuranta

Jotta voimme vastata parhaalla mahdollisella tavalla asiakkaidemme tarpeisiin, mittaamme, seuraamme ja analysoimme jatkuvasti toimintaamme erilaisten mittareiden avulla.

Asiakasarviointi

Asiakastyytyväisyyttä seuraamme säännöllisesti asiakastyytyväisyys-lomakkeiden avulla. Ne  ovat tarkoitettu lapsille/nuorille, lasten vanhemmille sekä sijoittavan kunnan sosiaalityöntekijöille.

Viranomaistarkastukset

Toimintaamme valvoo säännöllisesti Pohjois-Suomen aluehallintovirasto.

Henkilöstön erityisosaaminen

• Psykiatrinen osaaminen.
• Vahva neuropsykiatrinen kokemus, ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja.
• Traumaosaaminen, oireiden tunnistaminen ja vakauttavien menetelmien käyttö, DKT:n hyödyntäminen.
• Eläinten terapeuttinen vaikutus – ratkaisukeskeinen eläinavusteinen valmentaja tukena.
• Tunnetaito-ohjaus, ART-ryhmätoiminta.
• Lapsena olon salliminen – yksilöllinen hoito ja kuntoutus.
• Tuki koko perheelle mm. psyko- ja perheterapia – perheen vuorovaikutuksen korjaaminen.
• Koulunkäynnin turvaaminen – erityisopettaja tukena.

VillaNutun hyvä yhteistyö lähialueen ammattikoulujen ja lukioiden kanssa auttaa luomaan yksilöllisen opetussuunnitelman yhdessä koulun kanssa. Koulut hyvin käynyt nuori asettuu paremmin ympäröivään yhteiskuntaamme ja löytää oman paikkansa.

Ei kysyvä tieltä eksy.

Ota yhteyttä!

Sijoitukset VillaNutun yksiköihin Kempeleeseen ja Paavolaan voivat tapahtua avohuollon tukitoimenpiteenä, kiireellisenä sijoituksena tai huostaanoton kautta.

VillaNutun yksiköt Villis ja VillaSyli sijaitsevat Siikajoen kunnassa, Paavolan kylässä luonnonkauniilla paikalla. Ouluun ajaa autolla noin 40 minuutissa ja Raaheen noin 45 minuutissa.

Kempeleen yksikkö, VillaSyke, sijaitsee muutaman kilometrin päässä kauppakeskus Zeppeliinistä.

VillaSyli

Sijaishuollon erityisyksikkö

040 861 9068

Ilmakankaantie 90, 92430 Paavola

Vastuuohjaaja

040 161 3919

Villis

Avo- ja sijaishuollon yksikkö

050 911 1884

Ilmakankaantie 90, 92430 Paavola

Vastuuohjaaja

040 161 3919

VillaSyke

Avo- ja sijaishuollon yksikkö

044 236 2807

Kokkokankaantie 169, 90450 Kempele

Vastuuohjaaja

050 563 0295

Villa Ilo

Valvotut ja tuetut tapaamiset

044 230 5505

Lahnatie 8 as 4, 90550 Oulu

Paikkakyselyt arkisin klo 8–16

Miia Rautio

040 867 3644

Paikkakyselyt viikonloppuisin ja arkisin klo 16-08

VillaNutun päivystävä puhelin

050 911 1884

VillaNuttu Oy, Paavola

050 911 1884

villis(at)villanuttu.fi

Ilmakankaantie 90, 92430 Paavola

VillaNuttu Oy, Kempele

044 236 2807

Kokkokankaantie 169, 90450 Kempele

Hae meille töihin!

Ei kysyvä tieltä eksy, kuuluu sanonta. Toimivassa työyhteisössä kannustetaan kysymään sekä toimimaan yhdessä. Ottaahan se aikaa, jos yrittää sinnitellä yksin. Tekeminen on monesti kultaa. Priorisoinnilla pärjää paremmin, vaikkakin se tarkoittaisi tehtävän deletoimista tai delegoimista.

Täytä oheinen lomake ja kerro itsestäsi. Olemme kiinnostuneita kuulemaan. Tervetuloa meille!